Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego

Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego

I. Podstawa prawna:
PN-EN ISO 13943:2002
Bezpieczeństwo pożarowe – jest to stan eliminujący zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz prowadzonych działań zapobiegawczych przed pożarem.
Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego obejmuje kontrole spełnienia wymagań sformułowanych w powyższej definicji, a szczegółowo jej zakres przedstawia instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.