Wstępne

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik podejmujący zatrudnienie musi posiadać wymagane kwalifikacje i potrzebne umiejętności, a ponadto znać przepisy i zasady BHP. Nasza firma zajmuje się prowadzeniem szkoleń BHP wstępnych w zakresie ogólnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.04.180.1860, z póź. zm.).

Oferujemy wstępne szkolenia BHP, które obowiązkowo muszą odbyć wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, a także studenci odbywający praktyki w danym zakładzie pracy oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. Kurs prowadzony jest przez specjalistę ds. BHP, a jego zakończenie umożliwia zgodnie z prawem wykonywanie obowiązków na obejmowanym stanowisku, co potwierdza specjalne oświadczenie.

Podczas szkolenia wstępnego BHP w zakresie ogólnym, pracownicy zostają zaznajomieni z podstawowymi przepisami BHP, jakie zawarte są w Kodeksie pracy, układach pracy lub regulaminach pracy; przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Wstępne szkolenie BHP obejmuje również instruktaż stanowiskowy, dzięki któremu pracownik zostaje zapoznany z czynnikami środowiska pracy występującymi na jego stanowisku i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywanymi obowiązkami, a także sposobami ochrony przed zagrożeniami wywoływanymi przez te czynniki i metodami bezpiecznego wykonywania pracy na obejmowanym przez niego stanowisku. Szkolenie wstępne, jako instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba bezpośrednio nadzorująca pracownika, która posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz została przeszkolona w zakresie metod przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego.