Okresowe

Okresowe szkolenia w zakresie BHP

Okresowe szkolenia BHP służą zaktualizowaniu i ugruntowaniu wiedzy i umiejętności pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zapoznaniu ich uczestników z nowymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi z tej dziedziny. Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny (Dz.U.04.180.1860, z póź. zm.).

Oferujemy szkolenia okresowe BHP dla:

  • osób kierujących pracownikami – pracodawców, kierowników, mistrzów
    i brygadzistów;

  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;

  • pracowników inżynieryjno-technicznych;

  • pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych osób wykonujących zadania tej służby;

  • pracowników administracyjno-biurowych i innych.

Szkolenia okresowe z zakresu BHP przeprowadzane są z różną częstotliwością zależnie od rodzaju zajmowanego stanowiska. Nie rzadziej niż co 3 lata muszą odbyć pracownicy na stanowiskach robotniczych, zaś w przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych – co najmniej raz w roku. Osoby kierujące pracownikami muszą odbyć szkolenia okresowe nie rzadziej niż co 5 lat; zaś pracownicy administracyjno-biurowi – nie rzadziej niż co 6 lat.

Program szkoleń okresowych oferowanych przez naszą firmę obejmuje m. in. zagadnienia dotyczące regulacji prawnych z zakresu BHP, zagrożeń występujących podczas pracy, a także metod ich zwalczania lub ograniczania, oraz zasad postępowania w razie wypadku bądź zagrożenia.