Szkolenia w zakresie BHP

Szkolenia w zakresie BHP

Rozporządzenia
• t.j. Dz.U. 2014 poz. 622
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych.
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

• Dz.U. 2012 nr 34 poz. 184
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia
w zawodach.

• Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy
Ze zmianami:
o Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972
o Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420