Świadczenia pracownicze

Świadczenia pracownicze

Rozporządzenia
• Dz. U. 2009 nr 186 poz. 1444
Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów
Ze zmianami:
o Dz.U. 2011 nr 109 poz. 633

• Dz. U. 1996 nr 60 poz. 279
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

• Dz. U. 1983 nr 8 poz. 43
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych
w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
Ze zmianami:
o Dz. U. 1985 nr 7 poz. 21
o Dz. U. 1991 nr 39 poz. 167
o Dz. U. 1992 nr 102 poz. 520
o Dz. U. 1996 nr 63 poz. 292
o Dz. U. 1997 nr 61 poz. 377

• Dz. U. 1976 nr 3 poz. 19
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą Ze zmianami:
o Dz. U. 1985 nr 37 poz. 175
o Dz. U. 1988 nr 10 poz. 76
o Dz. U. 1989 nr 47 poz. 254
o Dz. U. 1990 nr 28 poz. 165
o Dz. U. 1996 nr 60 poz. 280

• Dz. U. 1974 nr 51 poz. 325
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 w sprawie warunków odbywania rehabilitacji zawodowej uprawniających do zasiłku wyrównawczego oraz szczegółowych zasad przyznawania tego zasiłku.