Instruktaż stanowiskowy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów firma proponuje również szkolenie w zakresie prowadzenia instruktażu stanowiskowego, co jest częstym przedmiotem interwencji Państwowej Inspekcji Pracy, która kwestionuje brak właściwego przygotowania do prowadzenie tego rodzaju szkoleń.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z metodami przygotowania i przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Treści szkolenia obejmują takie zagadnienia jak:

• metodyka opracowania programu instruktażu stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zależności od rodzaju stanowiska pracy,

• sposoby skutecznego prowadzenia instruktażu stanowiskowego w zakresie bhp, z uwzględnieniem zagrożeń występujących na stanowisku pracy instruowanego,

• ocena i analiza procesów technologicznych mających wpływ na bezpieczne wykonywanie pracy przez pracowników.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny, § 11pkt 5 (Dz.U.04.180.1860, z póź. zm.).