Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

Rozporządzenia
• Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej