Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Obwieszczenia
• M.P. 2014 poz. 187
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

• M.P. 2013 nr 39 poz. 164
Obwieszczenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

• M.P. 2012 nr 32 poz. 127
Obwieszczenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

• M.P. 2011 nr 18 poz. 187
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

• M.P. 2010 nr 10 poz. 103
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

• M.P. 2009 nr 12 poz. 149
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

• M.P. 2008 nr 22 poz. 219
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

• M.P. 2007 nr 18 poz. 218
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

• M.P. 2006 nr 19 poz. 210
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

• M.P. 2005 nr 16 poz. 275
Obwieszczenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

• M.P. 2004 nr 13 poz. 217
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

• M. P. 2003 nr 16 poz. 253
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2003 w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

• M. P. 1989 nr 41 poz. 335
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 grudnia 1989 w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych