Ochrona zdrowia kobiet

Ochrona zdrowia kobiet

Rozporządzenia
• Dz.U. 2006 nr 42 poz. 292
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę
w ciąży lub karmiącą dziecko piersią.

• Dz. U. 1996 nr 114 poz. 545
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
Ze zmianami:
o Dz. U. 2002 nr 127 poz. 1092