Badania lekarskie pracowników

Badania lekarskie pracowników

Ustawy
• t.j. Dz.U. 2014 poz. 1184
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy.

Rozporządzenia
• Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1223
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji

• Dz.U. 2010 nr 149 poz. 1002
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów.

• Dz.U. 2004 nr 185 poz. 1920
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest Ze zmianami:
o Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1100

• Dz. U. 1996 nr 69 poz. 332
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
Ze zmianami:
o Dz. U. 1997 nr 60 poz. 375
o Dz. U. 1998 nr 159 poz. 1057
o Dz. U. 2001 nr 37 poz. 451
o Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1405 ze zm. (4)
o Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1611