Poważne awarie przemysłowe

Poważne awarie przemysłowe

Rozporządzenia
• Dz. U. 2003 nr 104 poz. 970
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku Ze zmianami:
o Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1632

• Dz.U. 2002 nr 58 poz. 535
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Ze zmianami:
o Dz.U. 2006 nr 30 poz. 208