I pomoc przedmedyczna

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników. Ponadto musi on wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy, a także zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi ratownictwa medycznego i ochrony przeciwpożarowej. Wymienione działania powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnianych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu, a także poziomu występujących zagrożeń. Podstawę prawną stanowi Ustawa o zmianie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1460) z mocą obowiązującą od 18 stycznia 2009 r.

Jeśli wymienione wyżej przepisy zostaną naruszone, a pracodawca zaniedba swoje obowiązki z zakresu BHP, może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1000zł do 30000zł. Odpowiednie szkolenie może więc nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo pracowników, ale również uchronić pracodawcę (inne osoby działające w imieniu pracodawcy) przed karą pieniężną.

Tematyka oferowanego przez nas szkolenia dotyczącego pierwszej pomocy przedmedycznej obejmuje:

  • prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy,

  • zasady postępowania na miejscu nagłego wypadku,

  • ewakuację poszkodowanego z miejsca zagrożenia,

  • postępowanie w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia i oddychania u dzieci
    i osób dorosłych,

  • wypadki masowe i zasady prowadzenia wstępnej segregacji medycznej,

  • podstawowe badanie urazowe poszkodowanego,

  • zasady postępowania w przypadku różnego rodzaju obrażeń, urazów, zatruć, a także w przypadku omdlenia, ataku epilepsji oraz krwawienia,

  • zagadnienia pierwszej pomocy przy nagłych stanach zagrożenia życia.