Specjalistyczne

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia BHP – zarówno wstępne, jak i okresowe – są obowiązkowe w każdej firmie, niezależnie od branży. Istnieją jednak zawody obarczone znacznie większym ryzykiem. Wymagają one specjalistycznych szkoleń BHP, które mogą zmniejszyć ryzyko wypadków podczas wykonywania obowiązków przez pracowników, a jednocześnie podnieść poziom bezpieczeństwa pracy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.04.180.1860, z póź. zm.), pracownicy obejmujący stanowiska szczególnie niebezpieczne muszą przejść specjalistyczne szkolenia wstępne i okresowe, przy czym szkolenia okresowe powinny być powtarzane nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Nasza firma zajmuje się prowadzeniem specjalistycznych szkoleń BHP przeznaczonych dla pracowników zajmujących stanowiska o podwyższonym ryzyku utraty zdrowia. Skorzystanie z naszej oferty i odbycie tego typu szkoleń zwiększa bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywania obowiązków w różnego rodzaju zakładach pracy, jak np. związanych z budownictwem, górnictwem, energetyką, czy produkcją przemysłową.

Skorzystanie z naszych usług z zakresu specjalistycznych szkoleń BHP pozwala spełnić rygorystyczne normy bezpieczeństwa i higieny pracy określane przez prawo, co zwiększa bezpieczeństwo pracowników. Program tego typu szkoleń dotyczy m. in. organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń związanych z wykonywaniem obowiązków, kształtowania prawidłowych zachowań pracowników oraz właściwego stosowania sprzętu i środków ochrony zbiorowej, a także indywidualnej.