Dla zadania

Dla zadania

Ocena Ryzyka dla Zadania jest podstawowym dokumentem na podstawie którego opracowuje się Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót.
Poprawnie przeprowadzona Ocena ma istotny wpływ na bezpieczeństwo w czasie wykonywania danego zadania budowlanego.