Jednorazowe odszkodowania obowiązujące od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

780

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

780

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

13 649 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty

13 649 zł

gdy uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

70 196 zł

gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

35 098 zł

gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

70 196 zł

oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego 70 196 zł oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugie i każde następne dziecko
gdy obok małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

13 649 zł

gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

35 098 zł

oraz 13 649 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego