W Dzienniku Ustaw z dnia 24 kwietnia 2015 r. opublikowano tekst jednolity ustawy o społecznej inspekcji pracy – Dz.U.2015.567 j.t.