Dla przypomniania zamieszczamy:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.12.2012 r. (poz.12) uchylajace
rozporządzenie w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy
weszło w życie 22 stycznia 2013 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13. 12.2012 r. (poz. 12) uchylające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
sprężarkach powietrznych weszło w życie 22 stycznia 2013 r.

Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 2 stycznia 2013 r. uchylono art.
209 i art. 283 §2 pkt 1 . Weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.