W dniu 4 listopada 2014 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. poz. 1502).